Arvoisa jäsenistö, tervetuloa Kulti ry:n sääntömääräiseen kevätkokoukseen maanantaina 17.4.2023. klo 16:30 alkaen.

Kokouksessa päätetään vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Lisäksi päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuksista seuraavalle lukuvuodelle.

Kokous järjestetään Itä-Suomen yliopiston Snellmania-rakennuksen tilassa SN210 (Yliopistonranta 1 E, 70211 Kuopio). Kokoukseen on mahdollista osallistua etänä. Linkin kokoukseen saa sihteeriltä mmyllari@student.uef.fi.

Äänioikeuttasi voit käyttää paikan päällä tai valtakirjalla. Äänioikeutettu yhdistyksen jäsen voi valtuuttaa kokoukseen paikalle saapuvan henkilön käyttämään äänen puolestaan. Kokouksessa äänioikeutettuja ovat kaikki yhdistyksen varsinaiset jäsenet. 

Kulti ry:n sääntöjen 12 §:n mukaan hallitus on sallinut valtuutusten käyttämisen kokouksessa. Varsinainen jäsen voi kantaa vain yhtä valtakirjaa kokouksessa. Valtakirja on luovutettava yhdistyksen hallitukselle kokouksessa. Valtakirjasta tulee käydä ilmi valtuuttajan ja valtuutettavan koko nimi, valtakirjan tarkoitus, päivämäärä sekä valtuuttajan allekirjoitus ja nimenselvennys. 

Valtakirjapohja sekä vuoden 2022 toimintakertomus, toiminnantarkastajan lausunto ja tilinpäätös toimitetaan pyydettäessä sähköpostiisi. Mikäli kaipaat lisätietoja, olethan yhteydessä puheenjohtaja Remo Saaristoon (remos@uef.fi).  

ESITYSLISTA 

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokousvirkailijoiden valinta

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Kokouksen työjärjestys

5. Toimintakertomus vuodelta 2022

6. Tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2022

7. Vuoden 2022 hallituksen vastuuvapaus

8. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen lukuvuodelle 2023–2024

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

Kokousterveisin

Kulti ry:n hallitus